Zavod turu

Zavod görünüşü

Anbar

Anbar

Laboratoriya

Xammal anbarı


Əsas Tətbiq

Enjeksiyon, ekstruziya və üfürmə qəlibləri